• Kỹ thuật chung

    sự tạo định hình trước bùn, vữa

    Giải thích EN: A wet-processing operation used to prepare reinforced plastic preforms. Giải thích VN: Sự xử lý ướt được sử dụng để trong quá trình định hình trước chất dẻo gia cố.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X