• Thông dụng

  Thành Ngữ

  small profits and quick returns
  năng nhặt chặt bị (trong kinh doanh)

  Xem thêm return

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X