• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  tiền thu nhập

  Kỹ thuật chung

  tiền lãi

  Kinh tế

  các điểm lợi
  hàng bán trả lại
  returns inwards book
  số hàng bán trả lại (bởi khách hàng)
  returns inwards book
  sổ hàng bán trả lại (bởi khách hàng)
  returns outwards book
  số hàng bán trả lại (bởi người cung cấp)
  sales returns and allowances
  hàng bán trả lại và bớt giá
  sales returns book
  sổ ghi hàng bán trả lại
  sales returns book
  sổ hàng bán trả lại
  hàng bị trả lại
  returns inwards book
  sổ hàng bị trả lại
  sales returns book
  sổ hàng bị trả lại
  hàng không bán được
  hàng ế
  hàng tồn đọng
  hàng trả lại
  customer returns
  hàng trả lại khách hàng
  returns and allowances
  hàng trả lại và bớt giá
  returns to vendor
  hàng trả lại cho người bán
  sales returns account
  tài khoản hàng trả lại
  phí bớt lại
  phí trả bớt lại
  sách báo đọng lại
  sách báo ế
  sự thống kê (dân số...)
  tiền thu vô
  tiền trả bớt lại (trên số tiền đã trả dư)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X