• (đổi hướng từ Smartened)
  /sma:tn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho thêm duyên dáng; làm cho bảnh choẹ
  to smarten someone up
  làm cho ai bảnh choẹ, làm cho ai thêm duyên dáng
  to smarten oneself up
  diện, làm dáng, làm đỏm
  Làm cho mau lẹ, làm cho nhanh nhẹn lên, làm cho hoạt động lên

  Nội động từ

  Tự làm cho bảnh; tự làm cho duyên dáng; tự làm cho bảnh thêm; tự làm cho duyên dáng thêm

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  fix up , spruce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X