• /spru:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây vân sam; gỗ cây vân sam (mềm dùng làm giấy)

  Tính từ

  Có bề ngoài gọn gàng sạch sẽ; bảnh bao, chải chuốt

  Ngoại động từ

  Làm gọn gàng sạch sẽ; làm cho bảnh bao

  Nội động từ

  Diện, chải chuốt
  to spruce oneself up
  ăn mặc chải chuốt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cây vân sam

  Giải thích EN: The wood of this tree, having a straight, white grain; used for lumber, boxes, and papermaking.

  Giải thích VN: Gỗ của loại cây này có hạt trắng, thẳng sử dụng cho gỗ xẻ, hộp và sản suất giấy.

  Kỹ thuật chung

  cây thông
  gỗ thông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unkempt , unstylish , untidy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X