• /smɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sương khói, khói lẫn sương

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khói lẫn sương

  Xây dựng

  sương khói

  Kỹ thuật chung

  khói
  sương mù

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X