• Hóa học & vật liệu

  cacbon điorit
  CO2

  Xây dựng

  đioxit cacbon
  carbon dioxide fire extinguisher
  dụng cụ đập lửa bằng đioxit cacbon

  Điện tử & viễn thông

  cacbon dioxit

  Điện lạnh

  cacbon đioxit
  block solid carbon dioxide
  cacbon đioxit dạng khối
  carbon dioxide cooling
  làm lạnh bằng cacbon đioxit
  carbon dioxide snow
  tuyết cacbon đioxit
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng cacbon đioxit rắn

  Điện tử & viễn thông

  khí cacbonic
  carbon dioxide laser (CO2laser)
  laze khí cacbonic
  CO2 laser (carbondioxide laser)
  laze khí cacbonic

  Kỹ thuật chung

  khí cacbon
  carbon dioxide lamp
  đèn khí cacbon
  khí CO2
  axit cacbonic

  Y học

  anhydrit cacbonic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X