• /sut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bồ hóng, muội, nhọ nồi

  Ngoại động từ

  Phủ bồ hóng, phủ muội, phủ nhọ nồi; bám bồ hóng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  muội

  Cơ - Điện tử

  Muội than, bồ hóng

  Cơ khí & công trình

  phủ muội
  than cốc (trong dầu)

  Điện

  muội lò
  boiler soot-blower
  máy thổi muội lò

  Kỹ thuật chung

  bồ hóng

  Giải thích EN: A powdery black substance, composed chiefly of carbon, and formed by the incomplete combustion of wood, coal, oil, or other material.

  Giải thích VN: Hợp chất bột đen bao gồm cacbon và được hình thành bằng cách đốt cháy không hoàn toàn gỗ, than đá hay các chất khác.

  chimney soot
  bồ hóng lò đốt
  chimney soot
  bồ hóng lò sưởi
  chimney soot
  bồ hóng ống khói
  soot blower
  máy quạt bồ hóng
  soot removal apparatus
  thiết bị hút bồ hóng
  đóng cáu
  mồ hóng
  fuel soot
  mồ hóng nhiên liệu
  soot blower
  thiết bị thổi sạch mồ hóng (ở nồi hơi)
  muội
  acid soot
  muội a xít
  boiler soot-blower
  máy thổi muội lò
  soot blower
  máy quạt muội
  soot blower
  máy quạt muội// dụng cụ quét muội
  soot collector
  ngăn tụ muội
  soot number
  chỉ số phủ muội
  muội đèn
  muội than
  phủ bồ hóng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  fuliginous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X