• /´snigə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cười thầm, sự cười khẩy; cái cười khẩy, cái cười thầm

  Nội động từ

  ( + at) cười khẩy, cười thầm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  snicker , titter , fleer
  verb
  snicker , titter , fleer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X