• /¸souʃə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .sociality

  Tính dễ gần gũi, tính dễ chan hoà, tính hoà đồng
  Tính thích giao du, tính thích kết bạn
  Tính chất thân thiện, tính chất thân mật, tính chất thoải mái (cuộc họp...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dễ chan hòa
  quảng giao
  thích kết bạn
  tính dễ gần
  tính thích giao du

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X