• /¸dʒi:ni´æliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính vui vẻ, tính tốt bụng, tính ân cần thân mật
  Tính ôn hoà (khí hậu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X