• /wɔ:mθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái ấm, sự ấm áp (như) warmness
  the warmth of the climate
  sự ấm áp của khí hậu
  Hơi ấm, sức nóng vừa phải
  warmth is needed for the seeds to germinate
  hơi ấm cần cho hạt để nẩy mầm
  Nhiệt tình, sự sôi nổi, độ mạnh của tình cảm
  he was touched by the warmth of their welcome
  anh ấy cảm động vì nhiệt tình tiếp đón của họ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hơi nóng
  nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X