• /´sɔldə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hợp kim (để) hàn, chất hàn
  hard solder
  chất hàn cứng
  soft solder
  chất hàn mềm
  Sự hàn
  (nghĩa bóng) người hàn gắn, vật hàn gắn

  Ngoại động từ

  Hàn
  (nghĩa bóng) hàn gắn

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Hợp kim hàn
  Hợp chất kim loại được sử dụng để hàn gắn các mối nối giữa các ống. Cho tới gần đây, phần lớn hợp kim hàn chứa 50% chì. Hiện giờ việc sử dụng hợp kim hàn chứa hơn 0,2% chì trong các ống dẫn nước uống đã bị cấm.

  Cơ - Điện tử

  Hợp kim hàn (thiếc, chì), sự hàn, mối hàn, (v)hàn vảy, hàn bằng hợp kim dễ chảy

  Cơ khí & công trình

  thuốc hàn mềm
  common solder
  thuốc hàn mềm thông dụng
  plumber's solder
  thuốc hàn mềm (nửa thiếc nửa chì)
  soft solder
  thuốc hàn mềm (nửa thiếc nửa chì)
  thuốc hàn vẩy
  vảy hàn

  Ô tô

  hợp kim hàn

  Xây dựng

  thợ hàn vảy

  Kỹ thuật chung

  hợp kim để hàn
  hàn
  hàn thiếc
  fine solder
  thuốc hàn thiếc mềm
  slicker solder
  thuốc hàn thiếc mềm
  tin-lead solder
  thuốc hàn thiếc-chì
  tinman's solder
  thuốc hàn thiếc mềm
  hàn vảy
  mối hàn vảy
  sự gắn
  sự hàn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  braze , fasten , fuse , join , mend , patch , unite , weld

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X