• /pætʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng vá, miếng đắp
  Miếng băng, miếng thuốc cao (đắp vết thương...)
  Miếng che (mắt bị thương)
  Nốt ruồi giả (để tô điểm trên mặt)
  Miếng, khoảng đất nhỏ
  a patch of potatoes
  một đám (mảnh) khoai
  Mảng, vết, đốm lớn
  Mảnh thừa, mảnh vụn
  to strike a bad patch
  gặp vận bỉ, gặp lúc không may
  not a patch on
  (thông tục) không mùi gì khi đem so sánh với, không thấm gót khi đem so sánh với
  a bad patch
  một thời kỳ đặc biệt khó khăn, bất hạnh
  not be a patch on somebody/something
  kém; không tốt bằng ai/cái gì

  Ngoại động từ

  Vá, đắp; sửa (quần áo)
  to patch a tyre
  vá một cái lốp
  patch up an old pair of jeans
  vá một chiếc quần bò cũ
  Dùng để vá, làm miếng vá (cho cái gì)
  it will patch the hole well enough
  miếng đó đủ để vá cho cái lỗ thủng
  Ráp, nối (các mảnh, các mấu vào với nhau)
  Hiện ra từng mảng lốm đốm, loang lổ (trên vật gì)
  to patch up
  vá víu, sửa chữa qua loa
  (nghĩa bóng) dàn xếp; dàn xếp qua loa, giải quyết tạm thời (một vụ bất hoà...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tập, đám, miếng vá, miếng đệm, (v) chắp vá, sửachữa

  Toán & tin

  đắp vá
  nối tạm

  Xây dựng

  sự sửa chữa cục bộ mặt đường (ổ gà)

  Điện lạnh

  đường nối tạm (ở bảng nối tạm)

  Điện tử & viễn thông

  ráp nối

  Kỹ thuật chung

  dán đắp vá
  miếng vá
  hot patch
  miếng vá ruột xe
  sửa tạm
  vết đốm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X