• /Solitariness/

  Thông dụng

  Danh từ
  Hoa tai một hột (chỉ khảm một viên đá quý)
  Trò chơi một người (bi, (đánh bài))
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) người ở ẩn, người ẩn dật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X