• /¸aisə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cô lập
  (y học) sự cách ly
  (điện học) sự cách
  (hoá học) sự tách ra

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự cách ly, sự cách điện, sự tách ra, sự chống thấm

  Cơ - Điện tử

  Sự cách ly, sự cách điện

  Hóa học & vật liệu

  tách riêng

  Y học

  cách ly
  gametic isolation
  sự cách ly giao tử
  ganetic isolation
  sự cách ly di truyền

  Điện tử & viễn thông

  sự khử ghép

  Điện

  sự tách riêng

  Kỹ thuật chung

  sự cách điện
  DC isolation
  sự cách điện DC
  sự cách ly
  electromagnetic isolation
  sự cách ly điện từ
  galvanic isolation
  sự cách ly điện hóa
  galvanic isolation
  sự cách ly ganva
  gametic isolation
  sự cách ly giao tử
  ganetic isolation
  sự cách ly di truyền
  interchannel isolation
  sự cách ly liên kênh
  optical isolation
  sự cách ly quang
  polarization isolation
  sự cách lý phân cực (vô tuyến vũ trụ)
  sự cách nhiệt
  sự cô lập
  sự độc lập hóa
  sự ngăn cách
  sự tách rời

  Địa chất

  sự cách ly, sự cách điện, sự tách ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X