• /´siηgəlnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính duy nhất
  Tình trạng đơn độc, tình trạng cô đơn, tình trạng độc thân
  with singleness of purpose
  chỉ nhằm một mục đích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X