• Hóa học & vật liệu

    dầu lọc bằng dung môi

    Giải thích EN: A high-quality, lubricating oil that has been solvent treated during refining. Giải thích VN: Dầu nhờn chất lượng được điều chế dung môi trong khi lọc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X