• /´sɔlvənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có khả năng hoà tan
  the solvent action of water
  tác dụng hoà tan của nước
  (nghĩa bóng) có khả năng làm tan, có khả năng làm suy yếu (mê tín dị đoan...)
  Có khả năng thanh toán; không bị nợ; có đủ tiền để trả nợ
  He's solvent
  Anh ta có khả năng thanh toán

  Danh từ

  Dung môi (chất có thể hoà tan một chất khác)
  water is the commonest solvent
  nước là dung môi thông thường nhất
  Yếu tố làm tan, yếu tố làm yếu đi
  science as a solvent of religious belief
  khoa học với tính chất là một yếu tố có tác dụng đập tan đạo giáo

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dung môi

  Cơ - Điện tử

  Dung môi, (v) làm hòa tan

  Kỹ thuật chung

  chất hòa tan
  dung môi
  active solvent
  dung môi hoạt hóa
  active solvent
  dung môi hoạt tính
  active solvent
  dung môi thực
  cleaner's solvent
  dung môi pha sơn
  double solvent extraction
  phương pháp hai dung môi
  double-solvent refining
  công đoạn lọc dầu với 2 dung môi hòa tan
  dry cleaning solvent
  dung môi làm giàu khô
  extraction solvent
  dung môi chiết
  fat solvent
  dung môi béo
  hydro-solvent
  dung môi nước
  inert solvent
  dung môi trơ
  inflammable solvent
  dung môi dễ cháy
  lacquer solvent
  dung môi sơn
  latent solvent
  dung môi trơ
  miscible solvent
  dung môi trộn lẫn được
  mixed solvent
  dung môi hỗn hợp
  neutral solvent
  dung môi trung tính
  nonpolar solvent
  dung môi không cực
  oil solvent blend
  dung dịch dung môi dầu
  organic solvent
  dung môi hữu cơ
  polar solvent
  dung môi phân cực
  reactive solvent
  dung môi hoạt tính
  reactive solvent
  dung môi phản ứng
  rubber solvent
  dung môi cao su
  scrubbed solvent
  dung môi đã làm sạch
  scrubbed solvent
  dung môi đã tinh chế
  selective solvent
  dung môi chọn lọc
  selective solvent
  dung môi lọc lựa
  selective solvent extraction
  chiết bằng dung môi chọn lọc
  single solvent
  dung môi đơn
  single solvent extraction
  phương pháp chiết dung môi đơn
  solvent activity
  hoạt tính của dung môi
  solvent cemented joint
  mối nối trám bằng dung môi
  solvent cleaning
  làm sạch dung môi
  solvent column
  cột dung môi
  solvent condenser
  thiết bị ngưng dung môi
  solvent deasphalting
  loại atphan bằng dung môi
  solvent deasphalting
  loại bỏ nhựa đường bằng dung môi
  solvent dewaxing
  loại bỏ sáp bằng dung môi
  solvent effect
  hiệu ứng dung môi
  solvent extraction
  chiết bằng dung môi
  solvent extraction
  chiết xuất dung môi
  solvent extraction
  sự chiết bằng dung môi
  solvent extraction
  trích ly bằng dung môi
  solvent layer
  tầng dung môi
  solvent molding
  phương pháp đúc có dung môi// phương pháp sử dụng dung môi để đúc
  solvent naphtha
  naphta dung môi
  solvent recovery
  hồi phục bằng dung môi
  solvent recovery
  sự thu hồi dung môi
  solvent recovery plant
  thiết bị thu hồi dung môi
  solvent refining
  lọc bằng dung môi
  solvent refining
  tinh chế bằng dung môi
  solvent refining
  tinh chế bằng dung môi (tinh lọc dầu)
  solvent resistance
  độ bền của dung môi
  solvent slug process
  phương pháp bơm hút dung môi
  solvent treating plant
  thiết bị xử lý dung môi
  solvent type
  loại dung môi
  solvent vapor
  hơi dung môi
  solvent welding
  sự hàn bằng dung môi
  solvent-refined
  sản phẩm được lọc bằng dung môi
  solvent-refined oil
  dầu lọc bằng dung môi
  Stoddard solvent
  dung môi Stoddard (tuyển khô)
  straight-run solvent
  dung môi cất trực tiếp
  straight-run solvent
  dung môi naphta
  strong solvent
  dung môi mạnh
  true solvent
  dung môi hoạt hóa
  true solvent
  dung môi thực

  Kinh tế

  dung môi
  fat solvent
  dung môi chất béo
  mixed solvent
  dung môi hỗn hợp
  solvent exhaust method
  phương pháp trích ly có chọn lọc bằng dung môi
  solvent extraction
  sự chiết bằng dung môi
  solvent extraction rendering
  sự tách mỡ bằng trích ly với dung môi
  solvent extraction tank
  nồi trích ly (dầu mỡ) bằng dung môi
  solvent recovery
  sự thu hồi dung môi
  volatile solvent
  dung môi dễ bay hơi
  người có khả năng trả nợ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X