• /sʌm'taim/

  Thông dụng

  Phó từ
  Một thời gian
  I've been waiting some time
  Tôi đã đợi được một lúc
  Một lúc nào đó (ở vào một thời điểm cụ thể nào đó (như) ng không nói rõ) (như) sometime
  I must see him about it some time
  lúc nào đó tôi phải đến gặp anh ta về việc ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X