• /sə´fisti¸keitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tinh vi, phức tạp, rắc rối; công phu
  sophisticated instruments
  những dụng cụ tinh vi
  sophisticated morden weapons
  những vũ khí hiện đại tinh vi
  Thạo đời; sành điệu
  Giả, giả mạo; pha, không nguyên chất (rượu, dầu...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sành điệu

  Điện lạnh

  tối tân

  Kỹ thuật chung

  phức tạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  adult , artificial , been around , blas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X