• Thông dụng

  Thành Ngữ

  sort of
  (thông tục) phần nào, hơi
  I'm sort of worried about them
  Tôi hơi lo lắng cho họ
  chẳng khác, hầu như
  bằng cách này hay cách nào đó, cách nào đó
  "tự dưng", vừa mới

  Xem thêm sort

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X