• /ðem/

  Thông dụng

  Đại từ

  Chúng, chúng nó, họ
  there were three of them
  chúng nó cả thảy có ba đứa
  (dùng một cách thân mật thay cho him hoặc her)
  If a customer comes in before I get back ask them to wait
  nếu có khách hàng đến trước khi tôi trở về thì bảo họ đợi nhé
  them and us
  những người giàu có hoặc quyền thế tương phản với những con người bình thường như (những) người đang nói
  we should try to get away from a 'them and us' attitude in industrial relations
  chúng ta cần phải cố gắng tránh cái thái độ phân biệt 'các ông, các bà và chúng tôi' trong quan hệ chủ thợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X