• /´sɔ:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lựa chọn, người sắp xếp, người phân loại; máy phân loại, máy sắp xếp (thư từ, bưu thiếp..)
  (kỹ thuật) máy sàng quặng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chương trình chọn
  thiết bị chọn
  thiết bị sắp xếp (phiếu)

  Điện tử & viễn thông

  bộ sắp xếp

  Đo lường & điều khiển

  nhân viên phân loại

  Kỹ thuật chung

  bộ chọn
  chương trình phân loại
  người chọn
  máy chọn
  photoelectric sorter
  máy chọn lọc quang điện
  máy phân loại
  magnetic sorter
  máy phân loại từ tính
  photoelectric sorter
  máy phân loại quang điện
  máy sàng quặng
  máy tách
  máy tuyển chọn
  phân loại
  magnetic sorter
  máy phân loại từ tính
  photoelectric sorter
  máy phân loại quang điện
  sắp xếp
  sự chọn
  sự phân loại

  Kinh tế

  người chia chọn (thư từ...)
  người xếp hạng
  người xếp loại
  người đóng gói
  người phân hạng
  người phân loại
  phương tiện phân loại
  thiết bị phân loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X