• /¸foutoui´lektrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quang điện

  Chuyên ngành

  Điện

  thuộc quang điện

  Kỹ thuật chung

  quang điện
  external photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện ngoài
  internal photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện trong
  inverse photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện ngược
  normal photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện thường
  nuclear photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện hạt nhân
  PEC (photoelectriccell)
  pin quang điện
  photoelectric (al) photometer
  quang kế quang điện
  photoelectric absorption
  sự hấp thụ quang điện
  photoelectric amplifier
  bộ khuếch đại quang điện
  photoelectric cell
  bộ thụ cảm quang điện
  photoelectric cell
  pin quang điện
  photoelectric cell (PEO)
  đèn quang điện
  photoelectric cell (PEO)
  ống quang điện
  photoelectric cell (PEO)
  pin quang điện
  photoelectric cell, photocell
  tế bào quang điện
  photoelectric colorimeter
  máy đo màu quang điện
  photoelectric constant
  hằng số quang điện
  photoelectric control
  điều khiển quang điện
  photoelectric control
  sự điều khiển quang điện
  photoelectric controller
  bộ điều chỉnh (kiểu) quang điện
  photoelectric counter
  bộ đếm quang điện
  photoelectric current
  dòng quang điện
  photoelectric densitometer
  máy đo tỷ trọng bằng quang điện
  photoelectric detector
  bộ dò quang điện
  photoelectric detector
  bộ phát hiện quang điện
  photoelectric detector
  bộ tách sóng quang điện
  photoelectric device
  dụng cụ quang điện
  photoelectric device
  linh kiện quang điện
  photoelectric device
  thiết bị quang điện
  photoelectric door opener
  bộ mở của bằng quang điện
  photoelectric door opener
  máy mở cửa quang điện
  photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện
  photoelectric emission
  phát xạ quang điện
  photoelectric emission
  sự phát xạ quang điện
  photoelectric flame-failure detector
  bộ phát hiện lửa bằng quang điện
  photoelectric infrared radiation
  bức xạ hồng ngoại quang điện
  photoelectric light barriers and scanner
  màn chắn sáng và bộ quét quang điện
  photoelectric liquid-level indicator
  máy đo mực nước bằng quang điện
  photoelectric material
  vật liệu quang điện
  photoelectric method
  phương pháp quang điện
  photoelectric multiplier
  bộ nhân quang điện
  photoelectric photometer
  quang kế bằng quang điện
  photoelectric pick-up
  sự cảm biến quang điện
  photoelectric pick-up
  sự thụ chuyển quang điện
  photoelectric process
  quá trình quang điện
  photoelectric pyrometer
  hỏa kế quang điện
  photoelectric reader
  thiết bị đọc quang điện
  photoelectric receptor
  bộ thụ cảm quang điện
  photoelectric receptor
  tế bào quang điện
  photoelectric recorder
  máy ghi quang điện
  photoelectric reflectometer
  phản xạ kế bằng quang điện
  photoelectric register control
  điều khiển bằng đồng hồ quang điện
  photoelectric relay
  rơle quang điện
  photoelectric scanner
  máy quét quang điện
  photoelectric scanning
  sự quét quang điện
  photoelectric scanning head
  đầu rò quang điện
  photoelectric sensing
  sự thụ cảm quang điện
  photoelectric sorter
  máy chọn lọc quang điện
  photoelectric sorter
  máy phân loại quang điện
  photoelectric threshold
  ngưỡng quang điện
  photoelectric timer
  bộ định thời quang điện
  photoelectric transducer
  bộ chuyển đổi quang điện
  photoelectric tube
  đèn quang điện
  photoelectric tube
  ống đèn quang điện
  photoelectric tube
  ống quang điện
  photoelectric tube
  pin quang điện
  photoelectric tube
  tế bào quang điện
  reflected beam photoelectric detector
  hệ dò quang điện chùm phản xạ
  selective photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện chọn lọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X