• Kỹ thuật chung

  nguồn âm
  dipole sound source
  nguồn âm lưỡng cực
  direct filed of sound source
  trường định hướng của nguồn âm
  quadrupole sound source
  nguồn âm bốn cực
  simple sound source
  nguồn âm dừng
  single-pole sound source
  nguồn âm đơn cực
  virtual sound source
  nguồn âm thanh ảo
  nguồn âm thanh
  virtual sound source
  nguồn âm thanh ảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X