• Kỹ thuật chung

  mã nguồn
  open source code
  mã nguồn mở
  program source code
  mã nguồn chương trình
  Read The Source Code (RTSC)
  đọc mã nguồn
  SCCS (sourcecode control system)
  hệ thống điều khiển mã nguồn
  source code compatibility
  tính tương thích của mã nguồn
  source code compatibility
  tính tương thích mã nguồn
  source code compatibility
  tương thích mã nguồn
  source code control system
  hệ điều khiển mã nguồn
  Source Code Control System (SCCS)
  hệ thống điều khiển mã nguồn
  source code control system (SCES)
  hệ thống điều khiển mã nguồn
  source code program
  chương trình mã nguồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X