• /´sauθ´i:st/

  Giao thông & vận tải

  hướng đông nam
  hướng đông nam (la bàn)
  đông nam
  southeast by east
  đông nam đến đông (la bàn)
  southeast by south
  đông nam đến nam (la bàn)
  southeast wind
  gió đông nam

  Kỹ thuật chung

  đông-nam
  south-southeast
  nam-đông nam
  south-southeast
  nam-đông nam (la bàn)
  southeast by east
  đông nam đến đông (la bàn)
  southeast by south
  đông nam đến nam (la bàn)
  southeast wind
  gió đông nam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X