• /i:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hướng đông, phương đông, phía đông
  to the east of
  về phía đông của
  Miền đông
  Gió đông
  Far East
  Viễn đông
  Middle East
  Trung đông
  Near East
  Cận đông
  East or West, home is best
  dù cho đi khắp bốn phương, về nhà mới thấy đâu bằng quê hương

  Tính từ

  Đông
  east wind
  gió đông

  Phó từ

  Về hướng đông; ở phía đông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hướng đông

  Kỹ thuật chung

  phía đông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  gerontogeous , oriental
  noun
  levant
  verb
  orientate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X