• Xây dựng

  lưới không gian

  Giải thích EN: A space frame built with lattice girders. Giải thích VN: Một cấu trúc khung được dựng lên bởi các dầm, xà.

  Kỹ thuật chung

  mạng không gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X