• /´spektrou¸gra:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) máy ghi phổ, máy quang phổ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Máy ghi phổ, máy phổ ký

  Cơ khí & công trình

  ảnh quang phổ

  Vật lý

  máy ghi phổ

  Xây dựng

  máy (chụp) quang phổ
  phép chụp phổ

  Y học

  quang phổ ký

  Kỹ thuật chung

  máy quang phổ
  grating spectrograph
  máy quang phổ cách tử
  grating spectrograph
  máy quang phổ nhiễu xạ
  prism spectrograph
  máy quang phổ lăng kính
  prismatic spectrograph
  máy quang phổ lăng kính
  quartz spectrograph
  máy quang phổ thạch anh
  x ray spectrograph
  máy quang phổ tia X
  phổ ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X