• /´greitiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới sắt (che cửa sổ)
  (vật lý) con cách
  a concave grating
  con cách lõm
  a sound grating
  con cách âm thanh
  Tiếng chói tai, tiếng rít kèn kẹt
  Cảm giác khó chịu, cảm giác gai người

  Tính từ

  Xé tai, chói tai, rít lên kêu kèn kẹt, the thé
  Làm khó chịu, làm gai người

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lưới, mạng lưới, vỉ lò, sàng

  Giao thông & vận tải

  thép tấm lỗ

  Xây dựng

  cái ghi (lò)
  mạng thanh giằng

  Điện tử & viễn thông

  loại lưới sóng

  Giải thích VN: Sự sắp xếp các dây mảnh song song được dùng trong ống dẫn sóng để chỉ cho đi qua một loại sóng nhất định: Lưới chọn sóng/.

  Kỹ thuật chung

  bệ cọc
  khung sườn
  đài cọc
  lò sưởi
  lưới
  air grating
  lưới không khí
  domed grating
  lưới dạng mái vòm
  dot grating
  lưới điểm
  grating converter
  bộ biến đổi mạng lưới
  grating converter
  bộ đổi điện lưới
  inlet grating
  lưới thu nước vào
  pressure welded safety grating
  luới an toàn hàn áp lực
  steel grating
  lưới thép
  lưới (đóng tàu)
  lưới lò
  lưới nhiễu xạ
  lưới sắt
  ghi
  ghi lò
  mạng lưới
  grating converter
  bộ biến đổi mạng lưới
  rui mè
  tấm lót
  tấm lưới
  vỉ lò, ghi lò

  Kinh tế

  sản phẩm nghiền

  Vật lý

  Cách tử

  Địa chất

  lưới sàng, ghi lò, mặt sàng, sự sàng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  pleasing , soothing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X