• Kỹ thuật chung

  lưu lượng đập tràn
  spillway discharge coefficient
  hệ số lưu lượng đập tràn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X