• /´spindliη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người thon thon, người dong dỏng, người mảnh khảnh
  Tính từ (như) .spindly
  Dong dỏng, mảnh khảnh; khẳng khiu
  a few spindling plants
  một ít cây mảnh khảnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  gangly , lanky , rangy , spindly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X