• Kỹ thuật chung

  ống xoắn
  spiral tube air cooler
  bộ làm lạnh không khí ống xoắn
  spiral-tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống xoắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X