• /´ku:lə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy ướp lạnh; thùng làm lạnh
  a wine cooler
  máy ướp lạnh rượu vang
  (thông tục) đồ uống ướp lạnh pha rượu
  ( the cooler) nhà tù; nhà đá

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy ướp lạnh
  thiết bị (làm) lạnh

  Điện

  máy làm mát

  Kỹ thuật chung

  bộ làm lạnh
  after cooler
  bộ làm lạnh bổ sung
  air curtain cooler
  bộ làm lạnh có màn gió
  assembly cooler
  bộ làm lạnh lắp ghép
  bread cooler
  bộ làm lạnh bánh mì
  brine spray air cooler
  bộ làm lạnh phun nước muối
  brine spray cooler
  bộ làm lạnh phun nước muối
  cascade cooler
  bộ làm lạnh cascade
  cascade milk cooler
  bộ làm lạnh sữa ghép tầng
  cascade Peltier cooler
  bộ làm lạnh nhiệt ghép tầng
  cascade Peltier cooler
  bộ làm lạnh Peltier ghép tầng
  ceiling jet unit cooler
  bộ làm lạnh phun treo trần
  closed cooler
  bộ làm lạnh khép kín
  contact cooler
  bộ làm lạnh tiếp xúc
  drinking water cooler
  bộ làm lạnh nước uống
  drinking water cooler [cooling station]
  bộ làm lạnh nước uống
  electronic cooler
  bộ làm lạnh nhiệt điện
  electronic cooler
  bộ làm lạnh Peltier
  fresh water cooler
  bộ làm lạnh nước uống
  glycol cooler
  bộ làm lạnh glycol
  industrial cooler
  bộ làm lạnh công nghiệp
  multipass cooler
  bộ làm lạnh nhiều lối
  multiple flow cooler
  bộ làm lạnh nhiều lối
  multistream cooler
  bộ làm lạnh nhiều luồng
  packaged air cooler (coolingunit)
  bộ làm lạnh không khí nguyên cụm
  Peltier cooler
  bộ làm lạnh Peltier
  plain plate cooler
  bộ làm lạnh dạng tấm phẳng
  prechill cooler
  bộ làm lạnh sơ bộ
  preliminary cooler
  bộ làm lạnh sơ bộ
  self-contained cooler
  bộ làm lạnh độc lập
  self-contained cooler
  bộ làm lạnh độc lập (trọn bộ)
  self-contained cooler
  bộ làm lạnh trọn bộ
  shell-and-multitube cooler
  bộ làm lạnh ống chùm
  shell-and-multitube cooler
  bộ làm lạnh ống vỏ
  shell-and-tube cooler
  bộ làm lạnh ống chùm
  shell-and-tube cooler
  bộ làm lạnh ống vỏ
  spiral tube air cooler
  bộ làm lạnh không khí ống xoắn
  standby cooler
  bộ làm lạnh dự phòng
  still air cooler
  bộ làm lạnh không khí tĩnh
  sweet water cooler
  bộ làm lạnh nước uống
  tank cooler
  bộ làm lạnh tăng (thùng)
  tank cooler
  bộ làm lạnh thùng
  thermoelectric cooler
  bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt
  thermoelectric ice immersion cooler
  bộ làm lạnh nhúng kiểu nhiệt điện
  thermoelectric ice immersion cooler
  bộ làm lạnh nhúng Peltier
  thermoelectric immersion cooler
  bộ làm lạnh nhúng kiểu nhiệt điện (Peltier)
  thermoelectric liquid cooler
  bộ làm lạnh chất lỏng kiểu nhiệt điện (Peltier)
  thermoelectric liquid cooler
  bộ làm lạnh chất lỏng Peltier
  tower-type air cooler
  bộ làm lạnh (làm mát) không khí kiểu tháp
  unit cooler
  bộ làm lạnh (không khí) dạng tổ hợp
  vortex cooler
  bộ làm lạnh ống xoáy
  water cooler
  bộ làm lạnh nước
  water defrost air cooler
  bộ làm lạnh không khí phá băng (xả đá) bằng nước
  wine (cooler)
  bộ làm lạnh rượu vang
  wine cooler
  bộ làm lạnh rượu vang
  bộ làm mát
  bộ làm nguội
  after-cooler
  bộ làm nguội phụ
  condenser cooler
  bộ làm nguội bình ngưng
  bộ lạnh
  open flash cooler
  bộ lạnh phun kiểu hở
  panel cooler
  bộ lạnh kiểu panen
  prechill cooler
  bộ lạnh sơ bộ
  processing cooler
  bộ lạnh (dùng trong) quá trình (sản xuất)
  processing cooler
  bộ lạnh (dùng trong) quá trình sản xuất
  radiation cooler
  bộ lạnh bức xạ
  sensible heat cooler
  bộ lạnh thải nhiệt hiện
  two-compartment cooler
  bộ lạnh (tủ lạnh) có hai ngăn
  two-compartment cooler
  bộ lạnh có hai ngăn
  buồng lạnh
  assembly cooler
  buồng lạnh lắp ghép
  autoclose cooler door
  cửa buồng lạnh tự động
  cooler door
  cửa buồng lạnh
  flash cooler
  buồng lạnh phun
  portable cooler
  buồng lạnh di chuyển được
  portable cooler
  buồng lạnh mang xách được
  portable cooler
  buồng lạnh xách tay
  sectional walk-in (cooler)
  buồng lạnh nhỏ lắp ghép
  self-closing cooler door
  cửa buồng lạnh tự đóng
  chất làm lạnh
  intercycle cooler
  chất làm lạnh trung gian
  dàn lạnh
  air cooler enclosure
  vỏ dàn lạnh không khí
  air cooler entrance
  cửa vào dàn lạnh không khí
  air cooler exit
  cửa ra dàn lạnh không khí
  air cooler fan
  quạt dàn lạnh không khí
  automatic refrost cooler
  dàn lạnh phá băng tự động
  Baudelot cooler
  dàn lạnh Baudelot
  baudelot cooler
  dàn lạnh tưới
  ceiling-suspended air cooler
  dàn lạnh không khí treo trần
  coil cooler
  dàn lạnh ống xoắn
  cooler capacity
  năng suất dàn lạnh
  cooler fan
  quạt dàn lạnh
  cooler temperature
  nhiệt độ dàn lạnh
  cooler ventilator
  quạt dàn lạnh
  cross-blown air cooler
  dàn lạnh không khí thổi ngang
  cross-flow air cooler
  dàn lạnh không khí thổi ngang
  cross-grid air cooler
  dàn lạnh không khí thổi ngang
  cross-tube air cooler
  dàn lạnh không khí thổi ngang
  cryogenic cooler
  dàn lạnh cryo
  double-pipe gas cooler
  dàn lạnh khí ống lồng
  enclosed cooler
  dàn lạnh kín
  enclosed spray-type air cooler
  dàn lạnh không khí kiểu phun kín
  evaporative air cooler
  dàn lạnh không khí bay hơi
  evaporative cooler
  dàn lạnh dạng bay hơi
  fan air cooler
  dàn lạnh không khí có quạt
  flash cooler
  dàn lạnh phun
  flooded air cooler
  dàn lạnh không khí kiểu ngập
  floor mounted air cooler
  dàn lạnh không khí lắp trên sàn
  gas cooler
  dàn lạnh khí
  hanging-type air cooler
  dàn lạnh không khí kiểu treo
  humid air cooler
  dàn lạnh không khí ẩm
  multiple pipe cooler
  dàn lạnh nhiều ống
  pipe coil cooler
  dàn lạnh kiểu ống xoắn
  pipe cooler
  dàn lạnh kiểu ống
  preliminary cooler
  dàn lạnh sơ bộ
  room air cooler
  dàn lạnh phòng
  serpentine cooler
  dàn lạnh ống xoắn
  spray cooler
  dàn lạnh phun
  standby cooler
  dàn lạnh dự phòng
  surface-type] cooler
  dàn lạnh Baudelot
  surface-type] cooler
  dàn lạnh tưới
  giàn lạnh
  air cooler enclosure
  vỏ giàn lạnh không khí
  air cooler entrance
  cửa vào giàn lạnh không khí
  air cooler exit
  cửa ra giàn lạnh không khí
  air cooler fan
  quạt giàn lạnh không khí
  automatic defrost cooler
  giàn lạnh giá băng tự động
  Baudelot cooler
  giàn lạnh Baudelot
  baudelot cooler
  giàn lạnh tưới
  ceiling-suspended air cooler
  giàn lạnh không khí treo trần
  coil cooler
  giàn lạnh ống xoắn
  cooler body
  thân giàn lạnh
  cooler capacity
  năng suất giàn lạnh
  cooler fan
  quạt giàn lạnh
  cooler temperature
  nhiệt độ giàn lạnh
  cooler ventilator
  quạt giàn lạnh
  cross-blown air cooler
  giàn lạnh không khí thổi ngang
  cross-flow air cooler
  giàn lạnh không khí thổi ngang
  cross-grid air cooler
  giàn lạnh không khí thổi ngang
  cross-tube air cooler
  giàn lạnh không khí thổi ngang
  cryogenic cooler
  giàn lạnh cryo
  descending film cooler
  giàn lạnh Baudelot
  descending film cooler
  giàn lạnh tưới
  double-pipe cooler
  giàn lạnh ống đúp
  double-pipe cooler
  giàn lạnh ống lồng
  double-pipe gas cooler
  giàn lạnh khí ống lồng
  enclosed cooler
  giàn lạnh kín
  enclosed spray-type air cooler
  giàn lạnh không khí kiểu phun kín
  evaporative air cooler
  giàn lạnh không khí bay hơi
  evaporative cooler
  giàn lạnh dạng bay hơi
  fan air cooler
  giàn lạnh không khí có quạt
  fan air cooler
  giàn lạnh quạt
  flash cooler
  giàn lạnh phun
  flooded air cooler
  giàn lạnh không khí kiểu ngập
  gas cooler
  giàn lạnh khí
  hanging-type air cooler
  giàn lạnh không khí kiểu treo
  holding cooler
  giàn lạnh bảo quản
  humid air cooler
  giàn lạnh không khí ẩm
  multiple pipe cooler
  giàn lạnh (kiểu) nhiều ống
  multitube cooler
  giàn lạnh kiểu nhiều ống
  open-surface cooler
  giàn lạnh Baudelot
  open-surface cooler
  giàn lạnh tưới
  pipe coil cooler
  giàn lạnh kiểu ống xoắn
  pipe cooler
  giàn lạnh kiểu ống
  room air cooler
  giàn lạnh nhanh
  serpentine cooler
  giàn lạnh ống xoắn
  space air cooler
  giàn lạnh trong phòng
  spray cooler
  giàn lạnh phun
  standby cooler
  giàn lạnh dự phòng
  surface liquid cooler
  giàn lạnh tưới
  surface-type cooler
  giàn lạnh Baudelot
  surface-type cooler
  giàn lạnh tưới
  tube-in-tube cooler
  giàn lạnh ống đúp
  tube-in-tube cooler
  giàn lạnh ống lồng
  tubular cooler
  giàn lạnh kiểu ống
  hệ thống làm lạnh
  hệ thống lạnh
  máy làm lạnh
  beer cooler
  máy làm lạnh bia
  beverage can cooler
  máy làm lạnh lon nước uống
  beverage cooler
  máy làm lạnh nước uống
  bottle cooler
  máy làm lạnh chai
  brine cooler
  máy làm lạnh nước muối
  bulk [churn] milk cooler
  máy làm lạnh can sữa [thùng sữa]
  can milk cooler
  máy làm lạnh can sữa
  can milk cooler
  máy làm lạnh thùng sữa
  churn milk cooler
  máy làm lạnh can sữa
  churn milk cooler
  máy làm lạnh thùng sữa
  drinking water cooler
  máy làm lạnh nước uống
  drinking water cooler [cooling station]
  dàn [máy] làm lạnh nước uống
  evaporative cooler (evaporativeair cooler)
  máy làm lạnh (bằng) bay hơi
  fluid cooler
  máy làm lạnh chất lỏng
  fluid cooler [chiller]
  máy làm lạnh chất lỏng
  fresh air cooler
  máy làm lạnh không khí tươi
  gas cooler
  máy làm lạnh khí
  ice bank water cooler
  máy làm lạnh nước bằng nước đá
  in-churn cooler
  máy làm lạnh thùng sữa
  industrial water chiller [cooler]
  máy làm lạnh nước công nghiệp
  industrial water cooler
  máy làm lạnh nước công nghiệp
  liquid cooler
  máy làm lạnh chất lỏng
  scraped surface chiller (cooler)
  máy làm lạnh kiểu nạo bề mặt
  tar cooler box
  hộp máy làm lạnh nhựa
  thermoelectric blood cooler
  máy làm lạnh máu nhiệt điện
  water cooler
  máy làm lạnh nước
  wort cooler
  máy làm lạnh dịch đường (để lên men bia)
  thiết bị làm nguội
  cement cooler
  thiết bị làm nguội ximăng
  clinker cooler
  thiết bị làm nguội clinke
  rotary cooler
  thiết bị làm nguội (kiểu) quay
  vertical cooler
  thiết bị làm nguội (kiểu ống thông gió) đứng

  Kinh tế

  nước giải khát làm lạnh
  phòng lạnh
  auto-close cooler door
  cửa phòng lạnh đóng tự động
  cabinet cooler
  phòng lạnh nhiều ngăn
  can cooler
  phòng lạnh chứa đồ hộp
  cascade cooler
  phòng lạnh nhiều tầng
  char cooler
  phòng lạnh than xương
  chilling cooler
  phòng lạnh chứa thịt
  coil cooler
  phòng lạnh kiểu xoắn
  cold storage cooler
  phòng lạnh bảo quản
  combination cooler
  phòng lạnh vạn năng
  ground (meat) cooler
  phòng lạnh thịt nghiền
  holding cooler
  phòng lạnh bảo quản
  horizontal sliding cooler door
  cửa trượt ngang của phòng lạnh
  hot carcass cooler
  phòng lạnh chứa thịt
  jacketed lard cooler
  phòng lạnh bảo quản mỡ
  meat cooler
  phòng lạnh bảo quản thịt
  offal cooler
  phòng lạnh sản xuất phụ
  packaging-shipping cooler
  phòng lạnh của tàu hàng
  packing cooler
  phòng lạnh của phân xưởng bao gói
  packing house cooler
  phòng lạnh của xí nghiệp chế biến thịt
  processing cooler
  phòng lạnh sản xuất
  receiving cooler
  phòng lạnh tiếp nhận nguyên liệu
  sales cooler
  phòng lạnh của quầy bán thịt
  sausage meat Cooler
  phòng lạnh chứa giò
  sausage meat curing cooler
  phòng lạnh để ướp muối thịt
  sheep cooler
  phòng lạnh chứa thịt cừu
  shipping cooler
  phòng lạnh dưới tàu
  specialty meat cooler
  phòng lạnh cho sản xuất phụ
  specialty meat cooler
  phòng lạnh cho thịt nghiền đặc biệt
  storage cooler
  phòng lạnh bảo quản
  tủ lạnh
  combination freezer and cooler
  tủ lạnh vạn năng
  double-unit cooler
  tủ lạnh hai thân

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X