• /´spred¸ʃi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bảng tính (trong máy tính)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bảng tính

  Giải thích VN: Ví dụ như các bảng tính trong chương trình Excel.

  electronic spreadsheet
  bảng tính điện tử
  electronic spreadsheet program
  chương trình bảng tính điện tử
  graphics spreadsheet
  bảng tính đồ họa
  relational spreadsheet
  bảng tính quan hệ
  spreadsheet (program)
  chương trình bảng tính
  spreadsheet area
  vùng bảng tính
  spreadsheet data
  dữ liệu bảng tính
  spreadsheet data
  số liệu bảng tính
  spreadsheet program
  chương trình bảng tính
  spreadsheet setting
  các xác lập bảng tính
  spreadsheet software
  phần mềm bảng tính
  spreadsheet. file
  tập tin bảng tính
  bảng tính điện tử
  electronic spreadsheet program
  chương trình bảng tính điện tử

  Kinh tế

  bảng biểu
  bảng biểu (hiện ra từng nhóm trên màn hình máy vi tính)
  bảng tính
  biểu giải trình
  thứ tự biểu trống
  tờ trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X