• Kỹ thuật chung

  bánh xích
  chain and sprocket wheel drive
  sự truyền động bằng xích và bánh xích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X