• /´sprɔkit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bánh răng trên đĩa xích, răng ăn vào lỗ khuyết trên phim hoặc băng từ
  Đĩa xích, bánh xích (như) sprocket-wheel

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đĩa xích, bánh xích, đĩarăng

  Cơ khí & công trình

  đai xích

  Toán & tin

  bánh răng nhỏ, đĩa xích
  đĩa răng móc

  Xây dựng

  đuôi xà mái nghiêng

  Kỹ thuật chung

  bánh xi măng (mẫu thử tiêu chuẩn)
  bánh xích
  chain and sprocket wheel drive
  sự truyền động bằng xích và bánh xích
  drive sprocket
  bánh xích chủ động
  driving sprocket
  bánh xích dẫn động
  sprocket hob
  mayơ bánh xích
  bước răng
  đĩa xích
  ống răng móc
  pi nhông
  sprocket chain cutter
  lưỡi chạy pi-nhông
  sprocket chain cutter
  máy cắt chạy pi nhông
  puli xích (hệ truyền động bánh răng động cơ)
  răng
  drive sprocket
  bánh răng chủ động
  drive sprocket
  đĩa răng kéo
  drive sprocket
  đĩa răng xích
  final drive sprocket shaft
  trục bánh răng truyền động sau cùng
  final sprocket drive
  bánh răng truyền động
  idler sprocket
  bánh răng xích chạy không
  idler sprocket
  đĩa răng chạy không
  sprocket (sprocketpiece)
  ống răng móc
  sprocket hole
  lỗ răng khuyết
  sprocket hole control track system
  hệ rãnh điều khiển có lỗ móc răng
  sprocket wheel
  bánh răng móc
  sprocket wheel
  đĩa răng móc
  sprocket wheel
  ống răng móc
  vấu đĩa răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X