• /´skwɔʃi/

  Thông dụng

  Tính từ
  Mềm; dễ ép, dễ nén; dễ vắt
  the fruit is rather squashy
  quả này có phần dễ ép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  mushy , pappy , pulpous , pulpy , quaggy , spongy , squishy , yielding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X