• Xây dựng

  sự tính (toán) ổn định
  position stability analysis
  sự tính (toán) ổn định vị trí
  shape stability analysis
  sự tính (toán) ổn định về hình dạng

  Kinh tế

  phân tích độ ổn định
  sự phân tích định tính
  sự phân tích ổn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X