• /stə'biləti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ổn định (giá cả...)
  Sự kiên định, sự kiên quyết
  (vật lý) tính chất ổn định, trạng thái bền ổn định; độ ổn định, độ bền
  frequency stability
  độ ổn định tần
  nuclear stability
  tính bền của hạt nhân

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tính ổn định, độ ổn định,tính bền vững, độ bền vững

  Cơ khí & công trình

  độ bền lâu (máy)

  Toán & tin

  [sự, tính] ổn định
  stability of solution
  tính ổn định [của lời giải, của nghiệm]
  asymptotic(al) stability
  tính ổn định tiệm cận
  conditional stability
  tính ổn định có điều kiện
  dynamic stability
  tính ổn định động lực
  elastic stability
  tính ổn định đàn hồi
  frequency stability
  tính ổn định tần số
  hydraulic stability
  tính ổn định thuỷ lực
  intrinsic stability
  (điều khiển học ) tính ổn định trong
  kinetic stability
  sự ổn định động
  local stability
  (thống kê ) sự ổn định địa phương
  longitadinal stability
  (cơ học ) sự ổn định dọc
  orbital stability
  sự ổn định quỹ đạo
  overall stability
  (điều khiển học ) tính ổn định tổng quát
  static(al) stability
  sự ổn định tĩnh
  structural stability
  (giải tích ) tính ổn định cấu trúc
  unconditional stability
  sự ổn định [tuyệt đối, không điều kiện]

  Xây dựng

  tính bền vững

  Điện lạnh

  độ bền (vững)

  Đo lường & điều khiển

  sự ổn định

  Giải thích EN: The fact of being stable; steadiness, balance, consistency, and so on; specific uses include: the property of a system that results in a bounded output signal for any bounded input signal..

  Giải thích VN: Trạng thái ổn định, cân bằng, sử dụng trong những trường hợp sau: đặc tính riêng của một hệ thống tạo ra tín hiệu đầu ra cho tín hiệu đầu vào..

  Điện lạnh

  tính bền (vững)
  chemical stability
  tính bền vững hóa học

  Kỹ thuật chung

  độ bền
  độ cứng vững
  độ ổn định

  Giải thích VN: Là việc một chiếc xe vận hành những chuyển động cơ bản như thế nào theo yêu cầu mà không chệnh khỏi chương trình cài đặt của người lái: lái trên đương thẳng, quặt góc...

  absolute stability
  độ ổn định tuyệt đối
  boundary layer stability
  độ ổn định của lớp biên
  chemical stability
  độ ổn định hóa học
  clock stability
  độ ổn định đồng hồ
  elastic stability
  độ ổn định đàn hồi
  electrical stability
  độ ổn định điện
  engine stability
  độ ổn định (của) máy
  exchange stability
  độ ổn định hối đoái
  exchange stability
  độ ổn định hối suất
  figure stability
  độ ổn định hình dáng
  foundation stability
  độ ổn định của nền
  frequency stability
  độ ổn định tần số
  general stability
  độ ổn định tổng quát
  gyroscopic stability
  độ ổn định con quay
  gyroscopic stability
  độ ổn định hồi chuyển
  heat stability
  độ ổn định nhiệt
  inherent stability
  độ ổn định cố hữu
  inherent stability
  độ ổn định nội tại
  inherent stability
  độ ổn định riêng
  inherent stability
  độ ổn định tự thân
  inherent stability
  độ ổn định vốn có
  lateral stability
  độ ổn định ngang
  level stability
  độ ổn định mức
  local stability
  độ ổn định cục bộ
  long-term stability
  độ ổn định dài hạn
  longitudinal stability
  độ ổn định dọc
  loop gain stability
  độ ổn định tăng tích vòng
  mechanical stability
  độ ổn định cơ
  oxidation stability
  độ ổn định ôxi hóa
  phase stability
  độ ổn định pha
  physical stability
  độ ổn định vật lý (của môi chất lạnh)
  pour stability
  độ ổn định điểm chảy
  rolling stability
  độ ổn định xoay (thiết bị bay)
  running stability
  độ ổn định khi chạy
  seismic stability
  độ ổn định (chịu) động đất
  shear stability
  độ ổn định trượt (cắt)
  shelf stability
  độ ổn định bảo quản
  stability at creep
  độ ổn định rão
  stability calculation
  tính toán độ ổn định
  stability diagram
  giản đồ ổn định
  stability exchange principle
  nguyên tắc trao đổi độ ổn định
  stability of deformation
  độ ổn định của biến dạng
  stability of molding materials
  độ ổn định của xỉ nổi
  stability of orientation
  độ ổn định định hướng
  stability of oscillation
  độ ổn định (của) dao động
  stability of slope
  độ ổn định của ta luy
  stability of structure
  độ ổn định của công trình
  stability of structures
  độ ổn định (của) kết cấu
  static stability
  độ ổn định tĩnh (khả năng của không khí)
  steady state stability
  độ ổn định tĩnh
  steady-state stability
  độ ổn định xác lập
  storage stability
  độ ổn định bảo quản
  structural stability
  độ ổn định cấu trúc (chất dẻo)
  thermal stability
  độ ổn định nhiệt
  thermal stability of heating system
  độ ổn định nhiệt của hệ thống sưởi
  torsional stability
  độ ổn định xoắn
  track stability
  độ ổn định của đường
  transient stability
  độ ổn định quá độ
  transverse stability
  độ ổn định ngang
  transverse stability
  độ ổn định ngang (kết cấu ngang)
  tuning stability
  độ ổn định điều hưởng
  vertical stability of heating system
  độ ổn định (chiều) đứng của hệ thống sưởi
  voltage stability
  độ ổn định điện áp
  trạng thái cân bằng

  Kinh tế

  độ bền
  độ ổn định
  stability analysis
  phân tích độ ổn định
  tính ổn định (của giá cả)
  tính ổn định (của giá cả...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X