• Thông dụng

  Danh từ

  Lệnh trả tiền (như) banker's order
  Đơn đặt hàng thường xuyên có giá trị và không cần nhắc lại
  a standing order for newspaper
  phiếu đặt báo thường xuyên

  Kinh tế

  chỉ thị thanh toán định kỳ
  đơn đặt hàng thường xuyên, dài hạn
  trình tự tác nghiệp tiêu chuẩn
  ủy nhiệm chi của ngân hàng

  Xây dựng

  đơn đặt hàng có hiệu lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X