• /´stændiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đứng; thế đứng
  Sự đỗ (xe)
  Vị trí; danh tiếng; địa vị; chức vụ (nhất là xã hội)
  man of high standing
  người có địa vị cao
  Sự lâu dài; khoảng thời gian cái gì đã tồn tại; khoảng thời gian
  friend of long standing
  bạn lâu năm

  Tính từ

  Đứng
  standing spectator
  khán giả đứng
  Đã được công nhận; hiện hành
  standing rules
  điều lệ hiện hành
  Thẳng đứng
  standing corn
  ngũ cốc chưa thu hoạch (còn đứng đó)
  Thường trực
  standing army
  quân thường trực
  standing commitee
  uỷ ban thường trực
  Chưa gặt
  standing crops
  mùa màng chưa gặt
  Tù, ứ, đọng
  standing water
  nước tù
  Để đứng không, không dùng (máy...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đứng, bất động // vị trí

  Kỹ thuật chung

  bất động
  standing citing
  bất động, vị trí
  cố định
  standing block
  ròng rọc cố định
  standing block
  ròng rọc cố định (dụng cụ trên boong)
  standing charge
  các chi phí cố định
  standing panel
  panô cố định
  standing valve
  van cố định
  không đổi
  dừng
  standing block
  ròng rọc cố định (dụng cụ trên boong)
  standing idling
  sự dừng máy
  standing water level
  mực nước dừng
  standing wave
  sóng dừng
  standing-wave loss factor
  hệ số tổn hao sóng dừng
  voltage standing wave ratio
  tỷ số sóng dừng điện áp
  đứng
  complex standing waves
  sóng đứng phức hợp
  free-standing column
  cột đứng riêng
  free-standing post
  cọc đứng riêng
  free-standing support
  trụ đứng tự do
  standing lamp
  đèn đứng
  standing matter
  bộ chữ đứng
  standing matter
  kiểu chữ đứng
  standing pile
  cọc đứng
  standing shock wave
  sóng xung kích đứng
  standing type
  bát chữ đứng
  standing type
  bộ chữ đứng
  standing type
  kiểu chữ đứng
  standing urinal
  chậu đi đái kiểu đứng
  standing vibration
  dao động đứng
  standing wave
  sóng đứng
  standing wave flume
  máng sóng đứng
  standing wave ratio
  tỷ số sóng đứng
  Standing Wave Ratio (SWR)
  hệ số sóng đứng
  standing-wave antenna
  ăng ten sóng đứng
  standing-wave detector
  bộ chỉ báo sóng đứng
  standing-wave detector
  đetectơ sóng đứng
  standing-wave detector
  máy đo sóng đứng
  standing-wave detector
  sóng đứng kế
  standing-wave indicator
  bộ chỉ báo sóng đứng
  standing-wave indicator
  đetectơ sóng đứng
  standing-wave indicator
  máy đo sóng đứng
  standing-wave indicator
  sóng đứng kế
  standing-wave meter
  bộ chỉ báo sóng đứng
  standing-wave meter
  đetectơ sóng đứng
  standing-wave meter
  máy đo sóng đứng
  standing-wave meter
  sóng đứng kế
  standing-wave method
  phương pháp sóng đứng
  standing-wave producer
  bộ tạo sóng đứng
  standing-wave ratio
  tỉ số sóng đứng
  standing-wave-ratio meter
  bộ chỉ báo sóng đứng
  standing-wave-ratio meter
  đetectơ sóng đứng
  standing-wave-ratio meter
  máy đo sóng đứng
  standing-wave-ratio meter
  sóng đứng kế
  voltage standing wave ratio
  hệ số sóng đứng
  voltage standing wave ratio
  hệ số sóng đứng điện áp
  Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)
  hệ số sóng đứng theo điện áp
  X-ray Standing Wave (XSW)
  Sóng đứng X quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X