• /ˈsteɪsɪs, ˈstæsɪs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều stases

  (y học) sự ứ (máu, sữa...)
  Tình trạng cân bằng, ngưng trệ

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  hậu tố chỉ ngưng dòng chảy một chất lỏng, ứ đọng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X