• Điện lạnh

  ejectơ hơi
  steam-jet air conditioner
  máy điều hòa không khí (nhiệt độ) kiểu ejectơ hơi
  steam-jet compressor
  máy nén kiểu ejectơ hơi (ống phun hơi)
  steam-jet refrigeration
  sự làm lạnh bằng ống phun hơi (ejectơ hơi)
  steam-jet refrigeration cycle
  chu trình lạnh ejectơ hơi
  ống phun (mũi phun) hơi

  Kỹ thuật chung

  lỗ phun hơi nước
  mũi phun hơi
  ống phun hơi
  steam-jet compressor
  máy nén kiểu ejectơ hơi (ống phun hơi)
  steam-jet refrigeration
  sự làm lạnh bằng ống phun hơi (ejectơ hơi)
  vòi phun hơi nước

  Xây dựng

  dòng hơi, tia hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X