• Kỹ thuật chung

    vật giữ hơi

    Giải thích EN: The use of steam to keep a fluid line hot, typically by jacketing the line in a coiled steam line to prevent liquids from solidifying. Giải thích VN: Cách sử dụng hơi nước để giữ cho chất lỏng không lạnh và ngăn cho chất lỏng khỏi đông đặc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X