• Kỹ thuật chung

  ma trận độ cứng
  overall stiffness matrix
  ma trận độ cứng tổng thể
  structural stiffness matrix
  ma trận độ cứng kết cấu

  Xây dựng

  Ma trận cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X