• /'stifnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất cứng (không dễ uốn, gấp, thay đổi hình dáng..)
  Sự cứng rắn, dự kiên quyết, tính không nhân nhượng
  Tính cứng nhắc, tính không tự nhiên, tính không thân mật (lối cư xử, cung cách.. mang tính kiểu cách)
  Sự rít, tính chất không trơn
  Sự khó làm; sự khó khăn, sự khó nhọc, sự vất vả
  Sự hà khắc, sự khắc nghiệt
  (thông tục) sự cao; sự quá cao (giá cả)
  Tính chất nặng (rượu); tính chất mạnh (liều thuốc...); sự thổi mạnh (gió)
  Sự đặc, sự quánh; tính chất không lỏng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ bền vững
  độ cứng
  acoustic stiffness
  độ cứng âm thanh
  axial stiffness
  độ cứng dọc trục
  beam of constant stiffness
  dầm cùng độ cứng
  bending stiffness
  độ cứng chống uốn
  bending stiffness
  độ cứng uốn
  bending stiffness tester
  máy thử độ cứng uốn
  compression stiffness
  độ cứng nén
  constant stiffness
  độ cứng không đổi
  constant stiffness
  độ cứng ổn định
  dynamic stiffness
  độ cứng động lực
  effective stiffness
  độ cứng quy đổi
  excessive stiffness
  độ cứng quá lớn
  final stiffness
  độ cứng hữu hạn
  flexural stiffness
  độ cứng chống uốn
  longitudinal stiffness
  độ cứng trên phương dọc
  materials stiffness
  độ cứng của vật liệu
  momentary stiffness
  độ cứng tức thời
  overall stiffness
  độ cứng tổng thể
  overall stiffness matrix
  ma trận độ cứng tổng thể
  radius of relative stiffness
  bán kính độ cứng tương đối
  reduced stiffness
  độ cứng quy đổi
  relative stiffness
  độ cứng tương đối
  shear stiffness
  độ cứng chống cắt
  shear stiffness
  độ cứng trượt
  specific stiffness
  độ cứng vững riêng
  spring stiffness
  độ cứng của lò xo
  stiffness coefficient
  hệ số độ cứng
  stiffness constraint
  ràng buộc về độ cứng
  stiffness factor
  hệ số độ cứng
  stiffness influence coefficient
  hệ số ảnh hưởng độ cứng
  stiffness load
  tải trọng thử độ cứng
  stiffness matrix
  ma trận độ cứng
  stiffness of bogie bolster suspension spring
  độ cứng của lò xo xà nhún giá chuyển
  stiffness of structure
  độ cứng của kết cấu
  stiffness of structure
  độ cứng kết cấu
  stiffness of the section of the track
  độ cứng mặt cắt ngang đường
  stiffness ratio
  hệ số độ cứng
  stiffness test
  sự thí nghiệm độ cứng
  stiffness test
  sự thử độ cứng vững
  stiffness test
  thí nghiệm độ cứng
  structural stiffness matrix
  ma trận độ cứng kết cấu
  suspension spring stiffness
  độ cứng hệ thống lò xo
  tension stiffness
  độ cứng kéo
  torsional stiffness
  độ cứng chống xoắn
  variable stiffness
  độ cứng thay đổi
  độ cứng vững
  specific stiffness
  độ cứng vững riêng
  stiffness test
  sự thử độ cứng vững
  độ giòn (cứng nhưng dễ gãy)
  độ rắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X