• /´staivə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng trinh, đồng kẽm
  he has not a stiver
  nó chẳng có lấy một đồng kẽm
  not worth a stiver
  không đáng một trinh
  I don't care a stiver
  tôi chẳng cần cóc gì cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X